Spolupracujeme s chytrými hlavičkami s lekármi a odborníkmi v oblasti prírodnej medicíny.

 

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

bednarcik

Doktor Bednarčík má skúsenosti s prípravkami Dr. Leunga v Českej republike už od roku 1997. Od roku 2001 sleduje klinické skúsenosti s rôznymi doplnkami stravy vrátane PhytoChi vo svojej lekárskej praxi. Od roku 2009 je členom tímu našej klinickej štúdie. Je spoluautorom receptúry PhytoChíka®.

RNDr. Václav Bažata

bazata

Doktor Bažata spolupracuje s našou spoločnosťou od roku 2011. V rámci zmluvnej spolupráce pracujeme nad tvorbou výrobnej dokumentácie potrebnej pre registráciu našich prípravkov v rámci európskych krajín, kde rozširujeme postupne svoje obchodné aktivity. Ďalšou oblasťou spolupráce je presadzovanie konceptu technológie Phyto-True™ v legislatívnej praxi. Je konzultantom receptúry PhytoChíka®.

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

opletal

Profesor Opletal s nami spolupracuje od roku 2009. Ako člen klinického tímu sa špecializuje na účinky čínskych bylín na ľudské zdravie. Ďalšou oblasťou zmluvnej spolupráce je od roku 2011 výskum a vývoj štandardov PTRM™, ktoré zaisťujú väzbu na tradičnú kvalitu a tradičnú bezpečnosť a účinnosť čínskych bylín. Je konzultantom receptúry PhytoChíka®.


 

Ak sú vstupné byliny v produkte kvalitné a ich spracovanie je založené na tradícii a formulu tvorí skúsený odborník, je vysoko pravdepodobné, že aj koncový výrobok bude mať vysokú kvalitu. Spoločnosť Phyto CZ, s. r. o., ide poctivou cestou.

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.